Projekti

Završeni projekti

Projekte kreiramo prema potrebama naših korisnika, a provodimo uz potporu lokane zajednice, relevantnih institucija i volontera. Iz završenih projekata vidljiva je raznolikost programa koje provodimo.

Programi koje smo kroz implementirane projekte promovirali su:

– promicanje jednakosti u izražavanju nacionalnih vjerskih i kulturnih posebnosti;
– promicanje vrijednosti izgradnje mira i kulture dijaloga;
– oživljavanje i popularizacija starih zanata – tkanje i grnčarija;
– promicanje međusektorske suradnje kao modela održivog razvoja i učinkovite izgradnje zajednice;
– podrška održivom povratku, procesima pomirenja i integracije povratnika;
– pružanje podrške u razvoju malih lokalnih zajednica, primarno kroz savjetodavni proces i pristup servisu i uslugama stručnjaka u različitim područjima;
– očuvanje prirodnog bogatstva i bioraznolikosti Bosanske Posavine.

Projektom pod nazivom Zelena oaza, koji je trenutno u realizaciji, radimo na revitalizaciji i ekonomskom osnaživanju obiteljskih gospodarstava putem razvoja održive poljoprivrede i stvaranja uvjeta za bavljenje eko-proizvodnjom.

Popis završenih projekata:
Otvorena kuća – Podrška održivog povratka izbjeglica i izgradnja povjerenja u zajednici
Oživljavanje tradicionalnih obrta
Obnova i adaptacija bivše OŠ Vladimir Nazor u Garevcu
Opremanje prostorija Otvorene kuće
Stvaranje temelja za ekološko edukacijski centar
Uređenje okoliša Otvorene kuće
Pomoć održivom povratku – podizanje pokaznih voćnjaka