Kristina Ćavar - zvijezda kao likovna metafora
Projekti

Kristina Ćavar – zvijezda kao likovna metafora

Kristina Ćavar novo je ime na Posavskom umjetničkom likovnom simpoziju. Rođena u Doboju, formativne godine provela u Žepču, a svoj akademski put započela na Širokobriješkoj akademiji likovnih umjetnosti. Kao umjetnica etablirala se sudjelovanjem na brojnim samostalnim i grupnim izložbama.

Čest motiv na slikama Kristine Ćavar su zvijezde. Zvijezda kao nebesko tijelo, zvijezda kao likovna metafora. Zvijezda kao simbol. Izraz raspršen poput zvijezda na slikama Kristine Ćavar dobiva novu dimenziju, dimenziju likovnosti, gdje umjetnica stvara svoj autonomni prostor na slici, neovisan od realnog prostora neba i pripadajućeg mu sazviježđa. Drugim riječima, Kristina Ćavar u svoje radove ne prenosi elemente deskriptivno, odnosno onako kako izgledaju u stvarnosti – ona ih likovno transformira i oblikuje na svoj način.

Zvijezde su tijela koja svijetle sama od sebe. Na slikama Kristine Ćavar zvijezde svijetle specifičnim tonovima i bojama. Njene zvijezde nisu reprodukcija viđenog, već likovna imaginacija nastala potezima rukom jedne umjetnice. Kristina Ćavar propituje nebeska prostranstva i pokušava spajati elemente znanosti (simbol atoma, šum, vibraciju, kodove) i umjetnosti (odnos boja, crta, ploha, točka). Svemir je nescrpan u svakom pogledu, a osobito daje velike mogućnosti u slikarsvu.

Poslijediplomski studij Ars sacra na širokobriješkoj akademiji Kristina Ćavar završila je 2010. u klasi profesora Ante Kajinića, a od 2019. je doktorantica na ovoj akademiji. Radila je u Franjevačkom muzeju i galeriji Široki Brijeg od 2016. do 2020.

Trenutno je umjetnički koordinator i savjetnik u EKO ZH udruzi za razvoj, kulturu i ekologiju. Članica je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, Društva hrvatskih likovnih umjetnika Federacije BiH, Udruženja likovnih umjetnika EN FACE te Udruženja likovnih stvaralaca Šabac, Srbija. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za umjetnički rad.