Impressum

Otvorena kuća – Centar za mir i kultutru dijaloga
Lužani bb
74484 Garevac – Modriča, BiH
JIB: 4403286020005
Broj računa: 1549212002906532 Intesa Sanpaolo Banka BiH
S.W.I.F.T. UPB KBA 22
IBAN: BA 39 1549212002906532

OSNIVAČ ZAKLADE
Hrvatsko kulturno društvo Napredak

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE
Blaženka Krajina
Andrijana Parić
Slavica Šerić
Robert Čabraja
Nikola Čiča
Marko Josić
Goran Štrbac

PREDSJEDNICA ZAKLADE
Slavica Šerić

NADZORNI ODBOR
Snežana Krekić
Ivo Matić
Franjo Topić