Projekti

Dalibor Nikolić – socijalno angažirana umjetnost

Dalibor Nikolić umjetnik je iz Mostara. Sudjelovao je na PULS-u 2019. i tada se, između ostalog, predstavio site specific radom pod nazivom Dom, što je prvi i za sada jedini put da je na PULS-u predstavljena neka forma konceptualne umjetnosti.

Konceptualna umjetnost, kao i sve oblasti umjetničkog izraza koji pod njeno okrilje potpadaju, neizostavno od promatrača iziskuje određenu količinu predznanja. U tom smislu nije loše promotriti umjetničko djelo izvan uvriježenih okvira.

Umjetnici nerijetko preuzimaju ili se nadahnjuju idejama iz filozofije, psihoanalize, političke teorije i prakse. Sam Nikolić kaže da se filozofski koncepti i umjetničke prakse neizostavno prepliću i nadograđuju.

Od filozofske literature zanimaju ga djela Hegela, Baumgartnera, Nietzchea, Bubnera, Kanta, Fromma, Descartesa, Heidegera, Aristotela, Platona, Derride… Iščitavanje filozofskih djela dugotrajan je proces, ali i nadograđujući za spoznaju i način gledanja na svijet.

Umjetnost i dobra kulturna strategija mogu poslužiti kao sredstvo mijenjanja društvene stvarnosti. U tom (i ne samo u tom) smislu Nikolić je socijalno angažirani umjetnik, zainteresiran za boljitak lokalne i šire društvene zajednice. Bio je dio tima koji je radio na tome da Mostar postane kulturna prijestolnica Europe 2024. Ne krije da se njegov rad nadahnjuje društvenom zbiljom, socio-političkim kontekstom, tehnologijom, psihologijom.

Dalibor Nikolić trenutno obnaša funkciju direktora galerije Kraljica Katarina u Mostaru. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj umjetnički rad.

Piše: Neven Šimić